ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال؛ محاسبه سودآوری ماینینگ

asic Aladdin Miner ۱۶Th/s Bitcoin
انتخاب دستگاه
 • Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin Aladdin Miner ۱۶Th/s Bitcoin ( ASIC )
 • AMD CPU Ryzen 3 1300X AMD CPU Ryzen ۳ 1300X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1400 AMD CPU Ryzen ۵ ۱۴۰۰ ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1500X AMD CPU Ryzen ۵ 1500X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1600 AMD CPU Ryzen ۵ ۱۶۰۰ ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1600X AMD CPU Ryzen ۵ 1600X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 3600 AMD CPU Ryzen ۵ ۳۶۰۰ ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 3600X AMD CPU Ryzen ۵ 3600X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 1700 AMD CPU Ryzen ۷ ۱۷۰۰ ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 1700X AMD CPU Ryzen ۷ 1700X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 1800X AMD CPU Ryzen ۷ 1800X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 3700X AMD CPU Ryzen ۷ 3700X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 3800X AMD CPU Ryzen ۷ 3800X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 9 3900X AMD CPU Ryzen ۹ 3900X ( CPU )
 • AMD R9 380 AMD R۹ ۳۸۰ ( GPU )
 • AMD R9 380X AMD R۹ 380X ( GPU )
 • AMD R9 390 AMD R۹ ۳۹۰ ( GPU )
 • AMD R9 Fury Nano AMD R۹ Fury Nano ( GPU )
 • AMD Radeon VII AMD Radeon VII ( GPU )
 • AMD RX 460 4GB AMD RX ۴۶۰ 4GB ( GPU )
 • AMD RX 470 4GB AMD RX ۴۷۰ 4GB ( GPU )
 • AMD RX 470 8GB AMD RX ۴۷۰ 8GB ( GPU )
 • AMD RX 480 8GB AMD RX ۴۸۰ 8GB ( GPU )
 • AMD RX 550 4GB AMD RX ۵۵۰ 4GB ( GPU )
 • AMD RX 570 16GB AMD RX ۵۷۰ 16GB ( GPU )
 • AMD RX 570 4GB AMD RX ۵۷۰ 4GB ( GPU )
 • AMD RX 570 8GB AMD RX ۵۷۰ 8GB ( GPU )
 • AMD RX 5700 8GB AMD RX ۵۷۰۰ 8GB ( GPU )
 • AMD RX 5700 XT 8GB AMD RX ۵۷۰۰ XT 8GB ( GPU )
 • AMD RX 580 4GB AMD RX ۵۸۰ 4GB ( GPU )
 • AMD RX 580 8GB AMD RX ۵۸۰ 8GB ( GPU )
 • AMD RX 590 8GB AMD RX ۵۹۰ 8GB ( GPU )
 • AMD RX Vega 56 AMD RX Vega ۵۶ ( GPU )
 • AMD RX Vega 64 AMD RX Vega ۶۴ ( GPU )
 • AMD Vega Frontier Edition AMD Vega Frontier Edition ( GPU )
 • ASICminer 48 Th ASICminer ۴۸ Th ( ASIC )
 • ASICminer 8 Nano 44Th ASICminer ۸ Nano ۴۴Th ( ASIC )
 • ASICminer 8 Nano Pro ASICminer ۸ Nano Pro ( ASIC )
 • ASICminer Zeon 180K ASICminer Zeon ۱۸۰K ( ASIC )
 • Baikal BK-B Baikal BK-B ( ASIC )
 • Baikal BK-D Baikal BK-D ( ASIC )
 • Baikal BK-G28 Baikal BK-G28 ( ASIC )
 • Baikal BK-N Baikal BK-N ( ASIC )
 • Baikal BK-N+ Baikal BK-N+ ( ASIC )
 • Baikal BK-N240 Baikal BK-N240 ( ASIC )
 • Baikal BK-N70 Baikal BK-N70 ( ASIC )
 • Baikal BK-X Baikal BK-X ( ASIC )
 • Baikal Giant A900 Baikal Giant A۹۰۰ ( ASIC )
 • Baikal Giant+ A2000 Baikal Giant+ A۲۰۰۰ ( ASIC )
 • Baikal Miner Cube Baikal Miner Cube ( ASIC )
 • Baikal Mini Miner Baikal Mini Miner ( ASIC )
 • Baikal Quadruple Mini Miner Baikal Quadruple Mini Miner ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther A1 Bitfily Snow Panther A۱ ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther B1 Bitfily Snow Panther B۱ ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther B1+ Bitfily Snow Panther B۱+ ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther D1 Bitfily Snow Panther D۱ ( ASIC )
 • Bitfury B8 Bitfury B۸ ( ASIC )
 • Bitfury Tardis Bitfury Tardis ( ASIC )
 • Bitmain Antminer A3 (815Gh) Bitmain Antminer A۳ (815Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer B3 (1Kh) Bitmain Antminer B۳ (1Kh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer B3 (780Hz) Bitmain Antminer B۳ (780Hz) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer B7 (96Kh) Bitmain Antminer B۷ (96Kh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D3 (15Gh) Bitmain Antminer D۳ (15Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D3 (17.5Gh) Bitmain Antminer D۳ (17.5Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D3 (19.3Gh) Bitmain Antminer D۳ (19.3Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D5 (119Gh) Bitmain Antminer D۵ (119Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer DR3 Bitmain Antminer DR۳ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer DR5 (34Th) Bitmain Antminer DR۵ (34Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer E3 (180Mh) Bitmain Antminer E۳ (180Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer E3 (190Mh) Bitmain Antminer E۳ (190Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer G2 Bitmain Antminer G۲ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3+ (504Mh) Bitmain Antminer L۳+ (504Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3+ (600Mh) Bitmain Antminer L۳+ (600Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3++ (580Mh) Bitmain Antminer L۳++ (580Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3++ (596Mh) Bitmain Antminer L۳++ (596Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer R4 Bitmain Antminer R۴ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Bitmain Antminer S۱۱ (20.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S15 (28Th) Bitmain Antminer S۱۵ (28Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 (53Th) Bitmain Antminer S۱۷ (53Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 (56Th) Bitmain Antminer S۱۷ (56Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) Bitmain Antminer S۱۷ Pro (۵۰Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) Bitmain Antminer S۱۷ Pro (۵۳Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ (73Th) Bitmain Antminer S۱۷+ (73Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17e (64Th) Bitmain Antminer S۱۷e (64Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S3 Bitmain Antminer S۳ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S5 Bitmain Antminer S۵ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S7 Bitmain Antminer S۷ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S7-LN Bitmain Antminer S۷-LN ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Bitmain Antminer S۹ (11.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Bitmain Antminer S۹ (12.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Bitmain Antminer S۹ (13.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (13Th) Bitmain Antminer S۹ (13Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (14Th) Bitmain Antminer S۹ (14Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) Bitmain Antminer S۹ Hydro (۱۸Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Bitmain Antminer S۹ SE (16Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9i (13Th) Bitmain Antminer S۹i (13Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9i (14Th) Bitmain Antminer S۹i (14Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Bitmain Antminer S۹j (14.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Bitmain Antminer S۹k (13.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T15 (23Th) Bitmain Antminer T۱۵ (23Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17 (40Th) Bitmain Antminer T۱۷ (40Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ (64Th) Bitmain Antminer T۱۷+ (64Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17e (53Th) Bitmain Antminer T۱۷e (53Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Bitmain Antminer T۹ (11.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T9 (12.5Th) Bitmain Antminer T۹ (12.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Bitmain Antminer T۹+ (10.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer V9 (4Th) Bitmain Antminer V۹ (4Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer X3 (220Kh) Bitmain Antminer X۳ (220Kh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11 Bitmain Antminer Z۱۱ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z9 Bitmain Antminer Z۹ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z9 Mini Bitmain Antminer Z۹ Mini ( ASIC )
 • BlackMiner F1+ BlackMiner F۱+ ( ASIC )
 • BW L21 BW L۲۱ ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 1047 Canaan AvalonMiner ۱۰۴۷ ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 1066 Canaan AvalonMiner ۱۰۶۶ ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 741 Canaan AvalonMiner ۷۴۱ ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 821 Canaan AvalonMiner ۸۲۱ ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 841 Canaan AvalonMiner ۸۴۱ ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 921 Canaan AvalonMiner ۹۲۱ ( ASIC )
 • Dayun Zig D1 Dayun Zig D۱ ( ASIC )
 • Dayun Zig M1 Dayun Zig M۱ ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Dayun Zig Z۱ ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Pro Dayun Zig Z۱ Pro ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1+ Dayun Zig Z۱+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E10 Ebang Ebit E۱۰ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E11 Ebang Ebit E۱۱ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E11+ Ebang Ebit E۱۱+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E11++ Ebang Ebit E۱۱++ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E12 Ebang Ebit E۱۲ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E12+ Ebang Ebit E۱۲+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9+ Ebang Ebit E۹+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9.2 Ebang Ebit E۹.۲ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9.3 Ebang Ebit E۹.۳ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9i Ebang Ebit E۹i ( ASIC )
 • FFMiner Decred D18 FFMiner Decred D۱۸ ( ASIC )
 • FFMiner DS19 FFMiner DS19 ( ASIC )
 • FusionSilicon X1 Miner FusionSilicon X۱ Miner ( ASIC )
 • FusionSilicon X6 Miner FusionSilicon X۶ Miner ( ASIC )
 • FusionSilicon X7 Miner FusionSilicon X۷ Miner ( ASIC )
 • FusionSilicon X7+ Miner FusionSilicon X۷+ Miner ( ASIC )
 • GMO miner B2 GMO miner B۲ ( ASIC )
 • GMO miner B3 GMO miner B۳ ( ASIC )
 • Halong Mining DragonMint B29 Halong Mining DragonMint B۲۹ ( ASIC )
 • Halong Mining DragonMint B52 Halong Mining DragonMint B۵۲ ( ASIC )
 • Halong Mining DragonMint T1 Halong Mining DragonMint T۱ ( ASIC )
 • Holic H22 Holic H۲۲ ( ASIC )
 • Holic H28 Holic H۲۸ ( ASIC )
 • iBeLink DM11G iBeLink DM11G ( ASIC )
 • iBeLink DM22G iBeLink DM22G ( ASIC )
 • iBeLink DM56G iBeLink DM56G ( ASIC )
 • iBeLink DSM6T iBeLink DSM6T ( ASIC )
 • iBeLink DSM7T iBeLink DSM7T ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh) Innosilicon A۱۰ ETHMaster (۳۶۵Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh) Innosilicon A۱۰ ETHMaster (۴۳۲Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh) Innosilicon A۱۰ ETHMaster (۴۸۵Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (500Mh) Innosilicon A۱۰ ETHMaster (۵۰۰Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A4 Dominator Innosilicon A۴ Dominator ( ASIC )
 • Innosilicon A4+ LTCMaster Innosilicon A۴+ LTCMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A5 DashMaster Innosilicon A۵ DashMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A5+ DashMaster Innosilicon A۵+ DashMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A6 LTCMaster Innosilicon A۶ LTCMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A6+ LTCMaster Innosilicon A۶+ LTCMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A8 CryptoMaster Innosilicon A۸ CryptoMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A8+ CryptoMaster Innosilicon A۸+ CryptoMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A8C CryptoMaster Innosilicon A۸C CryptoMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9 ZMaster Innosilicon A۹ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9+ ZMaster Innosilicon A۹+ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9++ ZMaster Innosilicon A۹++ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon D9 DecredMaster Innosilicon D۹ DecredMaster ( ASIC )
 • Innosilicon D9+ DecredMaster Innosilicon D۹+ DecredMaster ( ASIC )
 • Innosilicon S11 SiaMaster Innosilicon S۱۱ SiaMaster ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Terminator Innosilicon T۲ Terminator ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo Innosilicon T۲ Turbo ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo 25T Innosilicon T۲ Turbo ۲۵T ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo+ 32T Innosilicon T۲ Turbo+ ۳۲T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 39T Innosilicon T۳ 39T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 43T Innosilicon T۳ 43T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 50T Innosilicon T۳ 50T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 52T Innosilicon T۳+ 52T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 57T Innosilicon T۳+ 57T ( ASIC )
 • Intel CPU i7-6700 @ 3.40GHz Intel CPU i۷-۶۷۰۰ @ 3.40GHz ( CPU )
 • Intel CPU i7-6700T @ 2.80GHz Intel CPU i۷-۶۷۰۰T @ 2.80GHz ( CPU )
 • Intel CPU i7-7700K @ 4.70GHz Intel CPU i۷-۷۷۰۰K @ 4.70GHz ( CPU )
 • MicroBT Whatsminer D1 MicroBT Whatsminer D۱ ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10 MicroBT Whatsminer M۱۰ ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10S MicroBT Whatsminer M۱۰S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20S MicroBT Whatsminer M۲۰S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21 MicroBT Whatsminer M۲۱ ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21S MicroBT Whatsminer M۲۱S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M3 MicroBT Whatsminer M۳ ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M3X MicroBT Whatsminer M۳X ( ASIC )
 • NVIDIA GTX 1050 NVIDIA GTX ۱۰۵۰ ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1050 Ti NVIDIA GTX ۱۰۵۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1060 3GB NVIDIA GTX ۱۰۶۰ 3GB ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1060 6GB NVIDIA GTX ۱۰۶۰ 6GB ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1070 NVIDIA GTX ۱۰۷۰ ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1070 Ti NVIDIA GTX ۱۰۷۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1080 NVIDIA GTX ۱۰۸۰ ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1080 Ti NVIDIA GTX ۱۰۸۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1650 NVIDIA GTX ۱۶۵۰ ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1660 Super NVIDIA GTX ۱۶۶۰ Super ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1660 Ti NVIDIA GTX ۱۶۶۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 750 Ti NVIDIA GTX ۷۵۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 960 NVIDIA GTX ۹۶۰ ( GPU )
 • NVIDIA GTX 970 NVIDIA GTX ۹۷۰ ( GPU )
 • NVIDIA GTX 980 NVIDIA GTX ۹۸۰ ( GPU )
 • NVIDIA GTX 980 Ti NVIDIA GTX ۹۸۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIA P104-100 NVIDIA P۱۰۴-۱۰۰ ( GPU )
 • NVIDIA P106-100 NVIDIA P۱۰۶-۱۰۰ ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2060 NVIDIA RTX ۲۰۶۰ ( GPU )
 • Nvidia RTX 2060 Super Nvidia RTX ۲۰۶۰ Super ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2070 NVIDIA RTX ۲۰۷۰ ( GPU )
 • Nvidia RTX 2070 Super Nvidia RTX ۲۰۷۰ Super ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2080 NVIDIA RTX ۲۰۸۰ ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2080 Super NVIDIA RTX ۲۰۸۰ Super ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2080 Ti NVIDIA RTX ۲۰۸۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIA TITAN V NVIDIA TITAN V ( GPU )
 • NVIDIA TITAN XP NVIDIA TITAN XP ( GPU )
 • Obelisk DCR1 Obelisk DCR1 ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Obelisk SC1 ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Dual Obelisk SC1 Dual ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Immersion Obelisk SC1 Immersion ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Slim Obelisk SC1 Slim ( ASIC )
 • PandaMiner B3 Mute PandaMiner B۳ Mute ( ASIC )
 • PandaMiner B3 Pro PandaMiner B۳ Pro ( ASIC )
 • PandaMiner B3 Pro (8G) PandaMiner B۳ Pro (۸G) ( ASIC )
 • PandaMiner B5 Plus PandaMiner B۵ Plus ( ASIC )
 • Pantech SX6 Pantech SX6 ( ASIC )
 • Pantech WX6 Pantech WX6 ( ASIC )
 • PinIdea DR-100 PinIdea DR-100 ( ASIC )
 • PinIdea DR-100 Pro PinIdea DR-100 Pro ( ASIC )
 • PinIdea DR-3 PinIdea DR-3 ( ASIC )
 • PinIdea RR-200 PinIdea RR-200 ( ASIC )
 • PinIdea RR-210 PinIdea RR-210 ( ASIC )
 • Spondoolies SPx36 Spondoolies SPx36 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1 StrongU STU-U1 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1+ StrongU STU-U1+ ( ASIC )
 • StrongU STU-U1++ StrongU STU-U1++ ( ASIC )
 • StrongU STU-U2 StrongU STU-U2 ( ASIC )
 • StrongU STU-U6 StrongU STU-U6 ( ASIC )
 • StrongU STU-U8 StrongU STU-U8 ( ASIC )
 • StrongU STU-U8 Pro StrongU STU-U8 Pro ( ASIC )
W
تومان
%

سود خالص ماهانه

۰ تومان

محاسبات ماهانه :

 • هزینه برق مصرفی

  ۰
 • کارمزد استخر

  ۰
 • درامد اصلی

  ۰
 • درامد به تومان

  ۰
 • درامد به دلار

  ۰
دلار با نرخ ۳۰,۱۹۵ تومان محاسبه شده است

قیمت فعلی BTC

$۴۷,۰۱۲.۱۷
۱,۴۱۹,۵۳۲,۶۹۹.۰۷ تومان
 • الگوریتم :

  SHA-۲۵۶
 • سختی شبکه :

  ۲۴,۱۹۵,۲۸۷M
 • نرخ هش کل شبکه :

  ۱۸۰,۷۲۶.۹۰ Ph/s
 • حجم بازار :

  $۸۸۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
 • زمان بلاک :

  ۹m ۳۵s واحد
 • پاداش بلاک :

  ۶.۳۵
 • درامد روزانه شبکه :

  ۴۴۸۵۶۹۷۵.۷۴۵۹۲۷
 • درامد ماهانه شبکه :

  ۱۳۴۵۷۰۹۲۷۲.۳۷۷۸
 • درامد سالانه شبکه :

  ۱۶۳۷۲۷۹۶۱۴۷.۲۶۳
 • درامد روزانه کل ارزها :

  ۱۰۳,۸۹۶,۵۵۷ $
 • درامد ماهانه کل ارزها :

  ۳,۱۱۶,۸۹۶,۷۱۸ $
 • درامد سالانه کل ارزها :

  ۳۷,۹۲۲,۲۴۳,۴۰۵ $
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
جشنواره شب یلدا ارزدیجیتال
دوره اطلس ارزدیجیتال پلاس + قدرتمند‌ترین سامانه دستیار معامله‌گری ترز‌های دیجیتال